Bent u bereid uw eigen auto te verruilen voor een deelauto?

De ruimte ontbreekt om overal een auto te kunnen parkeren in de stad. De wegen kunnen het niet aan en er is niet voldoende geld voorhanden om bij alle nieuwbouwprojecten ondergrondse parkeerplekken te creëren. Deelauto’s kunnen bijdragen aan de oplossing. Maar in hoeverre zijn we bereid om onze (tweede) auto in te ruilen voor een deelauto? Daar gaat deze enquête over. Doet u mee? De komende tien jaar moeten er in Nederland bijna één miljoen woningen bijkomen. De behoefte aan woningen is gigantisch en de ruimte beperkt. Veel nieuwbouwhuizen komen binnenstedelijk. Ruimte is daar nu al schaars en dat zal door de eisen van klimaatadaptatie en leefbaarheid van de binnensteden alleen nog maar schaarser worden. Veel huishoudens bezitten één of zelfs twee auto’s. De auto is immers het meest populaire vervoermiddel. De auto heeft ook bijna alles mee, zoals comfort, gebruiksgemak en vrijheid. Echter, qua ruimtebeslag is de auto het slechtste jongentje van de klas. En daarmee is het eigen autobezit een serieuze bedreiging voor de verdichtingsopgave waar veel (grotere) gemeenten voor staan. “Er is niet één oplossing. Er is een pakket aan maatregelen nodig”, benadrukt Paul van Loon van adviesbureau Empaction. Het bureau houdt zich al vele jaren bezig met parkeervraagstukken. Empaction werkte samen met de TU Eindhoven aan de enquête over het gebruik van deelauto’s in opdracht van CROW. Dit kennisinstituut van het Rijk houdt zich onder andere bezig met kengetallen parkeren, de basis voor gemeentelijke parkeernormen.

Verleiden

In diverse steden lopen al experimenten met de inzet van deelauto’s om daarmee het aantal parkeerplekken terug te brengen en ruimte te creëren voor meer woningen. Of voor spelende kinderen of andere belangrijke dingen. “Het past gewoon niet. Dus help ons om de verdichtingsopgave zo in te vullen dat de steden leefbaar blijven. En dat de mensen er graag willen blijven wonen”, zegt Paul van Loon. Het is belangrijk om te weten te komen dankzij welke maatregelen en voorzieningen woonconsumenten te verleiden zijn.

Ook inzicht in aantal voorstanders eigenautobezit

Niet iedereen zal afstand willen doen van zijn of haar eigen auto. Het is ook niet de bedoeling dat alleen voorstanders van het gebruik van deelauto’s de vragenlijst invullen. “We willen weten hoe groot de groep is die hier voorstander van is en wat voor andere voorzieningen daar bij horen. Maar daarnaast willen we weten hoe groot de groep is die vasthoudt aan het eigenautobezit en er dus niet over peinst om de eigen auto weg te doen. We willen een goed beeld krijgen om tot de juiste keuzes te kunnen komen.” Er zijn volgens de adviseur een paar momenten in ieders leven dat we opnieuw nadenken over mobiliteit. Dat is als we een andere baan krijgen, als we kinderen krijgen en vooral als we verhuizen. Dus hoe gaat u uw verplaatsingen vanaf dat moment organiseren. Een verhuizing (naar een nieuwbouwhuis) kan bijvoorbeeld een goed moment om de overstap te maken naar een deelauto. “We willen antwoord op de vraag met hoeveel minder parkeerplekken we toe kunnen als we deelmobiliteit inzetten en wat voor effect dat gaat hebben.”

De enquête

De gegevens van de deelnemers aan de enquête worden geheel anoniem verwerkt. U ontvangt geen nieuwe vragenlijsten. Wel kunt u op een later tijdstip lezen wat de uitkomsten zijn van het onderzoek. Er komt een vervolgartikel op de website van bewustnieuwbouw.nl.

Doet u mee?

Doe mee aan de enquête en klik op de link

Meer informatie:

Opleverpunten oplossen

Bouwen is mensenwerk; er kan altijd iets misgaan. Dit soort gebreken noemen we opleverpunten. De bouwer moet opleverpunten binnen drie maanden na oplevering oplossen. Lukt dat niet, dan kunt u hem in gebreke stellen.

Opleverpunten meestal snel opgelost

De kans dat u geen opleverpunten heeft, is helaas klein. Maar de meeste bouwers herstellen de geconstateerde gebreken zonder problemen binnen de vereiste termijn van drie maanden. Nadat de opleverpunten zijn opgelost, doet u de laatste betaling aan de aannemer.

In gebreke stellen, schadevergoeding eisen

Lost de bouwer de opleverpunten niet tijdig op, dan kunt u de bouwer in gebreke stellen. In het uiterste geval kunt u in een procedure een schadevergoeding eisen.

Kwaliteitsverbetering

Of u nu veel of weinig opleverpunten heeft, het is altijd vervelend als er bij de oplevering iets aan uw huis mankeert. Bouwbedrijven die zijn aangesloten bij de Stichting Klantgericht Bouwen begrijpen dat. Zij werken daarom actief en voortdurend aan de verbetering van hun dienstverlening. Dat doen ze onder meer via enquêtes. Na oplevering van uw huis kunt ook u een enquête ontvangen over het bouwbedrijf dat uw huis heeft gebouwd. Vul deze enquête in. Dan werkt u mee aan verdere kwaliteitsverbetering in de bouw.

Meer informatie:

Uw huis afwerken: eerst het bouwvocht eruit

Als uw huis is opgeleverd, wilt u er zo spoedig mogelijk gaan wonen. En dus wilt u snel aan de slag met het afwerken van vloeren, wanden en plafonds. Toch kunt u daar beter mee wachten. Eerst moet het bouwvocht uw huis uit.

Nieuwbouwhuis: tot 4.000 liter vocht

Een nieuwbouwhuis wordt in fases gebouwd, waardoor de verschillende verdiepingen en muren tijdens de bouw in aanraking komen met regen en vocht. Daarnaast zit er vocht in bouwmaterialen, zoals beton. Als het huis eenmaal af is, zit veel van dit vocht nog in de wanden, vloeren en plafonds. In een gemiddeld nieuwbouwhuis gaat het om zo’n 3.000 tot 4.000 liter!

Bouwvocht verwijderen

Voordat u wilt gaan schilderen, stuken of behangen, of de vloeren leggen, moet dat vocht eruit. U wilt immers geen verf die afbladdert, schimmelplekken in uw stucwerk, gele vlekken op uw behang of vloeren die kromtrekken en loslaten.

Huis geleidelijk opwarmen

U kunt uw nieuwbouwhuis het beste laten drogen door het huis voorzichtig op te warmen. In de eerste week warmt u alle vertrekken op tot 17 graden. In de weken daarna doet u daar elke week een graadje bij, totdat de temperatuur is gestegen tot 20 graden. Een temperatuur hoger dan 20 graden heeft geen zin. U loopt dan het risico op krimpscheuren en op schade aan de constructie.

Ook belangrijk: heel goed ventileren

Behalve geleidelijk warm stoken is het verstandig uw huis – zeker in deze periode – regelmatig goed te ventileren. Zet deuren, ramen en roosters tijdens het ventileren tegelijkertijd open, zodat de lucht goed kan circuleren. Bij een goede luchtcirculatie drogen uw muren, vloeren en plafonds immers het snelst. En heeft u al meubels of andere spullen in huis staan, zet die dan minstens vijf centimeter van de muren. Zo kunnen de muren op die plekken ook goed drogen.

Mechanisch afzuigsysteem

Uw nieuwbouwhuis is voorzien van een mechanisch afzuigsysteem. Zet dit systeem op een verhoogde stand in de periode dat u nog niet in het huis woont. Let op: in de eerste maanden zal er veel bouwstof in het systeem komen. Maak het systeem daarom na twee maanden schoon.

Wees voorzichtig met een bouwdroger

Veel mensen gebruiken een bouwdroger om het bouwvocht snel uit het huis te krijgen. Dat is niet altijd verstandig. Een bouwdroger kan te snel te veel vocht aan de muren onttrekken, waardoor er scheuren kunnen ontstaan.

Complete droging: zeker een jaar

Wees dus geduldig. Na een aantal weken lijkt het oppervlak droog, maar ook dan zit er nog vocht in de muren. Om in te schatten hoe lang de muren van uw huis moeten drogen, kunt u advies inwinnen bij een expert die uw huis kent. Daarover kunnen geen algemene adviezen worden gegeven, omdat elk huis anders is, uit andere materialen bestaat en de (weers)omstandigheden tijdens de bouw bij elk huis anders zijn. Toch moet u er rekening mee houden dat het zeker een jaar duurt voor al het vocht uit de muren is verdwenen. Zo lang hoeft u natuurlijk niet te wachten met inrichten en wonen. Met een tijdelijk (bouw)behang zijn uw muren voldoende aangekleed en kunnen ze toch gewoon blijven drogen.

Meer informatie:

  • Woningborg brochure Gebruik en onderhoud van uw woning
  • Tips van SWK voor ingebruikname en onderhoud van de woning
  • Behangleverancier Perron11 geeft informatie over het verwijderen van bouwvocht en de voorbehandeling van de wanden voordat u gaat behangen.
  • Op www.glasvezelbehang.nu staat informatie over de eigenschappen van bouwbehang.
  • Elke professionele aannemer kan u adviseren over het droogstoken van uw nieuwbouwhuis en over de afwerking daarna.

Lid worden van de Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als u een (nieuwbouw)woning koopt in een appartementencomplex, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze VvE zorgt voor het beheer en (groot) onderhoud van het gebouw.

Financiële bijdrage aan de VvE

Het gaat daarbij om het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de installaties. U kunt hierbij denken aan de gevel, het dak, het trappenhuis en de lift. De Vereniging van Eigenaren heeft hier natuurlijk geld voor nodig. Dat geld komt uit de VvE-bijdragen die u als eigenaar betaalt.

Automatisch lid door koop appartement

Dat u automatisch lid wordt van de Vereniging van Eigenaren als u een appartement koopt, is in de wet geregeld. Daarmee is het beheer en onderhoud van het gebouw gewaarborgd. Juridisch ligt het zo: net als de andere appartementenbezitters wordt u als koper mede-eigenaar van de grond en het gebouw. En dus bent u medeverantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud.

Organisatie van de VvE

De leden van de Vereniging van Eigenaren benoemen een bestuur. Het beheren van een VvE, en dus van een appartementengebouw, vereist bouwkundig, administratief en financieel inzicht, en ook veel tijd. Zeker als het om een complex gaat met veel eigenaren of veel gemeenschappelijke ruimten en installaties. Veel VvE’s besteden het bestuur daarom uit aan een professionele VvE-beheerder. Woningcorporaties hebben veel ervaring met het VvE-beheer van complexen met sociale huurwoningen en particulieren eigenaren. Zij bieden hun diensten vaak aan bij gebouwen die ze zelf hebben gerealiseerd.

Meer informatie:

Uw woning onderhouden

Bij een nieuwbouwhuis is groot onderhoud in de eerste jaren niet nodig. Voor langdurig woongenot moet u uiteraard wel vanaf het begin zorgvuldig met uw woning omgaan.

Bouwvocht en bouwstof

Die zorgvuldige omgang begint al bij de oplevering. Kort na de oplevering is het zaak het bouwvocht en het bouwstof uit uw huis te krijgen. En voordat u uw huis betrekt en inricht, maakt u het natuurlijk helemaal schoon.

Gebruik van technische installaties

Bij oplevering van uw nieuwbouwhuis ontvangt u van de projectontwikkelaar adviezen over gebruik en onderhoud van uw huis. Ook verstrekt hij u gebruikershandleidingen van de technische installaties. Volg deze zorgvuldig op. Een goed gebruik van uw woning verhoogt uw wooncomfort. Daarnaast bevordert dit goed functioneren op langere termijn.

Meer informatie:

Slim wonen

Een nieuwbouwhuis heeft slimme bouwkundige voorzieningen en moderne installaties. Door deze slim te gebruiken, profiteert u van comfort en een lage energierekening.

Ander gedrag in nieuwbouwhuis

Moderne technieken en voorzieningen vragen vaak ander gedrag dan u misschien gewend bent. Zo zet u de thermostaat misschien lager als u weggaat, of als u gaat slapen. In uw oude huis bespaarde u daarmee energie. Maar in uw nieuwbouwhuis kan dat anders liggen; het weer opwarmen van het huis kan meer energie kosten dan u met de verlaging van de temperatuur bespaart. Aan de andere kant zijn er ook technieken waarbij een tijdelijke verlaging van de temperatuur juist wel verstandig is. Meer informatie hierover vindt u elders op deze site, bij Vraag & Antwoord: Energieverbruik - Hoe stel ik de thermostaat goed in?

Slim wonen: weten hoe de installaties werken

Zo zijn er meer voorbeelden van technieken en voorzieningen die ander gedrag wenselijk maken. Zoals de uitstekende isolatie van uw huis. Daardoor, en doordat uw huis kierdicht is, gaat er weinig warmte verloren. Maar een kleine aanpassing als het plaatsen van een kattenluikje kan de energiebalans al verstoren. Nog een voorbeeld: uw huis is waarschijnlijk voorzien van een actief ventilatiesysteem. Dit zorgt voor een voortdurende verversing van de lucht. Maar voor een goede werking moet u regelmatig de filters schoonmaken. Zo zijn er meer voorbeelden die aantonen dat u uw huis, en de toegepaste technieken, goed moet kennen. Pas dan is uw comfort optimaal en uw energierekening laag. Dat is slim wonen.

Meer informatie:

Tot tien jaar garantie

U heeft in principe zes jaar garantie op uw nieuwbouwhuis. Voor sommige onderdelen van uw huis, zoals installaties, gelden kortere termijnen. Voor ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar.

Garantie vanaf drie maanden

De eerste drie maanden na de oplevering vallen geconstateerde gebreken nog onder de oplevering. Na die periode van drie maanden gaat de garantie in.

Tot tien jaar garantie op de constructie

De garantieduur is in principe zes jaar. Voor ernstige gebreken geldt een termijn van tien jaar. Kort gezegd is een gebrek ernstig als het de constructie van uw huis aantast of als het uw huis ongeschikt maakt voor bewoning.

Kortere garantietermijnen

Bepaalde onderdelen van uw huis kennen kortere garantietermijnen of zelfs geen garantie. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor verkleuringen. De garantie op schilderwerk is een jaar. Op de meeste installaties zit een garantietermijn van twee jaar. Voor een volledig overzicht raadpleegt u uw garantieregeling.

Meer informatie: